Als controle werd de berekening voor droge klei uitgevoerd

Als controle werd de berekening voor droge klei uitgevoerd. Uit literatuurstudie is be-schreven dat de warmtecapaciteit van droge klei 978 J.kg-1.oC-1 is. Experimenteel heb ik een waarde van 1073 gemeten. Dit is een afwijking van 8.7 %
Als we de beide metingen van de vochtige klei bekijken dan zien we dat deze met een onderlinge afwijking van 7.9% binnen dezelfde grootte van afwijking vallen. De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de gebruikte proefopstelling binnen de 10% nauwkeu-rige metingen toelaat.
Daarnaast liggen de waardes van de warmtecapaciteit van vochtige klei dubbel zo hoog dan deze van droge klei. Er kan dus dubbel zoveel warmte opgeslagen worden binnen vochtige dan binnen droge klei (wat het belang van een goede geleidbaarheid van klei voor opslag van radioactief materiaal duidelijk maakt. Indien de warmte niet efficiƫnt afgevoerd wordt dan zal de klei snel uitdrogen en de warmte minder efficiƫnt afgevoerd kunnen worden).

x

Hi!
I'm Ricky!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out